Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp 7,5
ID2224 Nätverk inom Data Science 7,5 hp 7,5
ID2222 Datautvinning 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Spår, Data Science (DASC)

Kurser (DASC)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp 7,5
ID2224 Nätverk inom Data Science 7,5 hp 7,5
ID2222 Datautvinning 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5

Spår, programvaruteknik (PVT)

Kurser (PVT)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp 7,5
ID2224 Nätverk inom Data Science 7,5 hp 7,5
ID2222 Datautvinning 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp 7,5
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5