Senast ändrad: 2017-02-02
Godkänd: 2017-02-02

Programmet är tvåårigt, 120 hp på avancerad nivå.

Undervisningsspråk är engelska.