Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Utbildningsplan för kull HT2018

Spår, Data Science (DASC)

Spår, programvaruteknik (PVT)