Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Valfria kurser

Spår, Data Science (DASC)

Årskurs 1

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna på respektive spår måste läsas.

Årskurs 2

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna på respektive spår måste läsas.

Spår, programvaruteknik (PVT)

Årskurs 1

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna på respektive spår måste läsas.

Årskurs 2

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna på respektive spår måste läsas.