Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
ID2207 Moderna metoder inom programvaruutveckling (software engineering) 7,5 hp Avancerad nivå
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 hp Avancerad nivå
ID2012 Ubiquitous Computing 7,5 hp Avancerad nivå
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 7,5 hp Avancerad nivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp Avancerad nivå
II246X Examensarbete inom datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp Avancerad nivå
ID2222 Datautvinning 7,5 hp Avancerad nivå
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp Avancerad nivå
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp Avancerad nivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, Data Science (DASC)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
ID2207 Moderna metoder inom programvaruutveckling (software engineering) 7,5 hp Avancerad nivå
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 hp Avancerad nivå
ID2012 Ubiquitous Computing 7,5 hp Avancerad nivå
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 7,5 hp Avancerad nivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
ID2208 Programmering av Web-tjänster 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna på respektive spår måste läsas.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp Avancerad nivå
II246X Examensarbete inom datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp Avancerad nivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp Avancerad nivå
ID2222 Datautvinning 7,5 hp Avancerad nivå
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna på respektive spår måste läsas.

Spår, programvaruteknik (PVT)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
ID2207 Moderna metoder inom programvaruutveckling (software engineering) 7,5 hp Avancerad nivå
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 hp Avancerad nivå
ID2012 Ubiquitous Computing 7,5 hp Avancerad nivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp Grundnivå
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
ID2208 Programmering av Web-tjänster 7,5 hp Avancerad nivå
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna på respektive spår måste läsas.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp Avancerad nivå
II246X Examensarbete inom datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2221 Data-intensiv databehandling 7,5 hp Avancerad nivå
ID2222 Datautvinning 7,5 hp Avancerad nivå
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp Avancerad nivå
II2300 Processer för produktrealisering I 7,5 hp Avancerad nivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna på respektive spår måste läsas.