Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2018-11-13
Godkänd: 2018-11-13

Programmet är tvåårigt, 120 hp på avancerad nivå.

Undervisningsspråk är engelska.