Senast ändrad: 2018-11-13
Godkänd: 2018-11-13

Programmet är tvåårigt, 120 hp på avancerad nivå.

Undervisningsspråk är engelska.