Senast ändrad: 2020-02-17
Godkänd: 2020-02-17

Programmet är tvåårigt, 120 hp på avancerad nivå. Undervisningsspråk är engelska.