Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, systemkonstruktion på kisel (TSKKM), Utbildningsplan för kull HT2008

Senast ändrad: 2008-11-10
Godkänd: 2008-11-10

The program is a two year, 120 higher education credit education.

The program offers three informal tracks:

-     SoC System & Architecture track has the main focus on system design, system validation and embedded software;

-     SoC Circuit & Radio track has the main focus on circuit design, analog mixed signal design and radio communication;

-     SoC Circuit Design & Technology track has the main focus on circuit design, analog mixed signal design and circuit technology. This track is only given at Fudan University in Shanghai, China.

The instruction language is English in all courses.