Årskurs 2

Masterprogram, systemkonstruktion på kisel (TSKKM), Utbildningsplan för kull HT2012

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande
Alla spår
7,5 hp 7,5
EH2760 Projektstyrning
Alla spår
6,0 hp 5,0 1,0
IL2228 Designprojekt I
Alla spår
9,0 hp 4,0 5,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ID2207 Moderna metoder inom Software Engineering
Embedded System-on-Chip Platforms
7,5 hp 7,5
IL2221 Avancerad konstruktion av blandad analog och digital teknik
ASIC/SoC Designer
7,5 hp 7,5
IL2452 Språk för system design
Alla spår
7,5 hp 7,5
IS2500 RFID System
ASIC/SoC Designer, Communication Electronics
7,5 hp 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer
Embedded System-on-Chip Platforms
7,5 hp 7,5
IK1501 Kommunikationssystem
Communication electronics
7,5 hp 7,5
IL2219 Radioelektronik
ASIC/SoC Designer, Communication Electronics
7,5 hp 7,5