Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, systemkonstruktion på kisel (TSKKM), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2014-12-15
Godkänd: 2014-12-15

The program is a two year, 120 higher education credit education.

The program offers two informal tracks (recommended course combinations):

-  Embedded System-on-Chip Platforms track has the main focus on system design, embedded hardware, and embedded software;

-  ASIC/SoC Designer track has the main focus on ASIC/SoC design, either digital, analog, or analog mixed signal design;
The instruction language is English in all courses.