Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (103,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp Avancerad nivå
IK2204 Avancerad internetteknik 9,0 hp Avancerad nivå
IK2205 Inter Domain Routing 7,5 hp Avancerad nivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp Avancerad nivå
IK2207 Kommunikationssystem 18,0 hp Avancerad nivå
IK2208 Kommunikationssystem 24,0 hp Avancerad nivå
IK2209 Kommunikationssystem 30,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IK2200 Kommunikationssystem 15,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
II1208 Global Entrepreneurial Leadership in ICT 7,5 hp Grundnivå
II2200 Avancerade affärsmöjligheter i ICT 15,0 hp Avancerad nivå
II2205 Affärsförutsättningar inom ICT 7,5 hp Avancerad nivå