Årskurs 2

Masterprogram, ljud och vibrationer (TSOVM), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 hp 6,0
SD2180 Ickelinjär akustik 6,0 hp 6,0
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp 7,5
SD2185 Ultraljud 6,0 hp 6,0