Årskurs 2

Masterprogram, teknik och hållbar utveckling (TSUTM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

*Minst tre av de villkorligt valfria kurserna måsta väljas i åk 1.

*Totalt under år ett och två skall minst fem villkorligt valfria kurser ingå varav en av kurserna AG2800, AL2142 eller AL2161.

 För CENMI gäller även att en (1) av de villkorligt valfria kurserna AL2134, AL2115, AG2800 måste läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AL227X Examensarbete inom industriell ekologi, avancerad nivå 60297 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AL2110 Hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion 51161 7,5 hp 7,5
AL2161 Miljömanagement II, fördjupningskurs 51000 7,5 hp 7,5
AL2142 Material- och energiflödesredovisning för Cleaner Production 50630 7,5 hp 4,5 3,0
MJ2685 "Smart Cities" och klimatåtgärder- projektbaserad 51158 7,5 hp 3,0 4,5
AG2800 Livscykelanalys 50289 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 50239 7,5 hp 7,5