Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Studenter som har påbörjat studierna 2007-07-01 - 2015-06-30 kan anmäla om att få utföra examensarbete med betygsskalan A-F. Anmälan ska göras innan kursregistrering görs och innan examensarbetet påbörjas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 7,5 hp 3,5 4,0
SA113X Examensarbete inom simuleringsteknik och virtuell design, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Inriktningar

Arbetsliv datalogi (ALDA)

Kurser (ALDA)

*en av DH1620 och DH2620 läses. Om DH2641 läses bland de valfria ska DH1620 läsas.

**en av DD1352 och DD2352 läses.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet ** 9,0 hp 6,0 3,0
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs * 6,0 hp 4,0 2,0
DD2352 Algoritmer och komplexitet ** 7,5 hp 4,5 3,0
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs * 6,0 hp 4,0 2,0
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 hp 3,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1334 Databasteknik 6,0 hp 6,0
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp 6,0
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
DH2641 Interaktionsprogrammering 6,0 hp 6,0
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5

Arbetsliv visualisering, MDI, grafik och datorspel (ALMD)

Kurser (ALMD)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DT2350 Mänsklig perception för informationsteknik 6,0 hp 6,0
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp 3,0 3,0
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 4,0 2,0
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
SG2804 Människans rörelsemekanik 7,0 hp 7,0
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp 6,0
DH2641 Interaktionsprogrammering 6,0 hp 6,0
DH2660 Haptik 6,0 hp 6,0
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp

Arbetsliv tekniska beräkningar (ALTB)

Kurser (ALTB)

*kan ersättas av SG2224 för den som vill läsa mot numerisk strömningsmekanik.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 hp 7,5
DD2257 Visualisering * 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
EQ1220 Signalteori 7,5 hp 7,5
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp 6,0
SG2804 Människans rörelsemekanik 7,0 hp 7,0
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp 6,0
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 hp 3,0 4,5
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 hp 3,0
EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system 6,0 hp 6,0
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 hp 5,0

Arbetsliv teknisk matematik/finans (ALTM)

Kurser (ALTM)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp 7,5
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp 7,5
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp 7,5
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 hp 7,5

Master, datalogi (CSC)

Kurser (CSC)

*en av kurserna läses.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet * 9,0 hp 6,0 3,0
DD2352 Algoritmer och komplexitet * 7,5 hp 4,5 3,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1334 Databasteknik 6,0 hp 6,0
DD1350 Logik för dataloger 6,0 hp 3,0 3,0
DD1361 Programmeringsparadigm 7,5 hp 4,5 3,0
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 4,0 2,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
DH2641 Interaktionsprogrammering 6,0 hp 6,0
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 hp 3,0
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5

Master, människa datorinteraktion (HCI)

Kurser (HCI)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 4,0 2,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1334 Databasteknik 6,0 hp 6,0
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
DT2350 Mänsklig perception för informationsteknik 6,0 hp 6,0
DD1361 Programmeringsparadigm 7,5 hp 4,5 3,0
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp 3,0 3,0
DH2641 Interaktionsprogrammering 6,0 hp 6,0
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp 4,5 3,0
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 hp 3,0
DH2660 Haptik 6,0 hp 6,0

Master, tillämpad beräkningsmatematik (TBM)

Kurser (TBM)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL1820 Modellering av dynamiska system 6,0 hp 6,0
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
SI1140 Fysikens matematiska metoder 9,0 hp 4,0 5,0
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 7,5 hp 7,5
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system 6,0 hp 6,0