Årskurs 2

Masterprogram, systembiologi (TSYBM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kursen What is Life? The Future of Biology, 2 hp, är obligatorisk och ges av Karolinska institutet (KI).

Välj valfria kurser eller andra passande kurser som ges i Stockholm kan läsas, om Programansvaransvarige först har godkänt den.

Examensarbete om 30 hp ska genomföras, en av dessa väljes:

- Examensarbete inom biologisk fysik, avancerad nivå, 30 hp,
- Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå, 30 hp,
- Examensarbete inom datalogi, avancerad nivå, 30 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2510 Proteomik 6,0 hp 6,0
BB2290 Molekylär biomedicin 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
BB2470 Genetik och genomik 10,0 hp 5,0 5,0
DD2403 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 9,0 hp 4,5 4,5
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp 4,0 4,0
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp 7,5
SI2700 Proteinfysik 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0