Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kursen What is Life? The Future of Biology, 2 hp, är obligatorisk och ges av Karolinska institutet (KI).

Välj valfria kurser eller andra passande kurser som ges i Stockholm kan läsas, om Programansvaransvarige först har godkänt den.

Examensarbete om 30 hp ska genomföras, en av dessa väljes:

- Examensarbete inom biologisk fysik, avancerad nivå, 30 hp,
- Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå, 30 hp,
- Examensarbete inom datalogi, avancerad nivå, 30 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2510 Proteomik 6,0 hp 6,0
BB2290 Molekylär biomedicin 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
BB2470 Genetik och genomik 10,0 hp 5,0 5,0
DD2403 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 9,0 hp 4,5 4,5
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp 4,0 4,0
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp 7,5
SI2700 Proteinfysik 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0