Årskurs 2

Masterprogram, teknik, arbete och hälsa (TTAHM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Minst två av kurserna HN2023, HN2024 och HN2025 måste läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HN206X Examensarbete inom teknik, arbete och hälsa 60897 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HN2025 Ergonomi och patientsäkerhet 7,5 hp 7,5
HN2023 Ergonomi i produktutvecklingen 7,5 hp 3,5 4,0
HN2024 Planering och utformning av fysiska arbetsmiljöer 7,5 hp 4,0 3,5
CH2001 Ledarskap och hållbart arbete 7,5 hp 7,5
HN2020 Arbetsmiljöekonomi 7,5 hp 7,5
CH2000 Avancerad kurs i tillämpningar för teknik, arbete och hälsa 7,5 hp