Årskurs 2

Masterprogram, teknik, arbete och hälsa (TTAHM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Minst två av kurserna HN2023, HN2024 och HN2025 måste läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HN206X Examensarbete inom teknik, arbete och hälsa 60897 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HN2025 Ergonomi och patientsäkerhet 51218 7,5 hp 7,5
HN2023 Ergonomi i produktutvecklingen 50092 7,5 hp 3,5 4,0
HN2024 Planering och utformning av fysiska arbetsmiljöer 51228 7,5 hp 4,0 3,5
CH2000 Avancerad kurs i tillämpningar för teknik, arbete och hälsa 51333 7,5 hp 7,5
CH2001 Ledarskap och hållbart arbete 51332 7,5 hp 7,5
HN2020 Arbetsmiljöekonomi 51324 7,5 hp 7,5