Årskurs 2

Masterprogram, teknik, arbete och hälsa (TTAHM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Minst två av kurserna HN2023, HN2024 och HN2025 måste läsas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HN206X Examensarbete inom teknik, arbete och hälsa 60897 30,0 15,0 15,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HN2025 Ergonomi och patientsäkerhet 51218 7,5 7,5
HN2023 Ergonomi i produktutvecklingen 50092 7,5 3,5 4,0
HN2024 Planering och utformning av fysiska arbetsmiljöer 51228 7,5 4,0 3,5
CH2000 Avancerad kurs i tillämpningar för teknik, arbete och hälsa 51333 7,5 7,5
CH2001 Ledarskap och hållbart arbete 51332 7,5 7,5
HN2020 Arbetsmiljöekonomi 51324 7,5 7,5