Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, teknik, arbete och hälsa (TTAHM), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Programmet har två spår:

Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling (WEE)

Ergonomi och människa, teknik organisation (HFE)

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst två av kurserna HN2023, HN2024 och HN2025 måste läsas.