Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, teknik, arbete och hälsa (TTAHM), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HN2015 Förändringsledning och arbetsmiljö 7,5 Avancerad nivå
HN2021 Vetenskaplig teori och metod med tillämpningar (ergonomi) 7,5 Avancerad nivå
HN2022 Systemsäkerhet och riskhantering 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HN2016 Bedömningar och åtgärder av den fysiologiska och akustiska arbetsmiljön
Obligatorisk för spår WEE
7,5 Avancerad nivå
HN2017 Bedömningar och åtgärder av den fysiska och kemiska arbetsmiljön
Obligatorisk för spår WEE
15,0 Avancerad nivå
HN2018 Belastningsergonomi
Obligatorisk för spår HFE
7,5 Avancerad nivå
HN2019 Kognitiv ergonomi
Obligatorisk för spår HFE
7,5 Avancerad nivå
HN2020 Arbetsmiljöekonomi 7,5 Avancerad nivå
HN205X Examensarbete inom teknik, arbete och hälsa 15,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Programmet har två spår:

Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling (WEE)

Ergonomi och människa, teknik organisation (HFE)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HN206X Examensarbete inom teknik, arbete och hälsa 30,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
CH2000 Avancerad kurs i tillämpningar för teknik, arbete och hälsa 7,5 Avancerad nivå
CH2001 Ledarskap och hållbart arbete 7,5 Avancerad nivå
HN2020 Arbetsmiljöekonomi 7,5 Avancerad nivå
HN2023 Ergonomi i produktutvecklingen 7,5 Avancerad nivå
HN2024 Planering och utformning av fysiska arbetsmiljöer 7,5 Avancerad nivå
HN2025 Ergonomi och patientsäkerhet 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst två av kurserna HN2023, HN2024 och HN2025 måste läsas.

Årskurs 3