Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HN2020 Arbetsmiljöekonomi 7,5 hp 7,5
HN206X Examensarbete inom teknik, arbete och hälsa 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HN2025 Ergonomi och patientsäkerhet 7,5 hp 7,5
HN2023 Ergonomi i produktutvecklingen 7,5 hp 3,5 4,0
HN2024 Planering och utformning av fysiska arbetsmiljöer 7,5 hp 4,0 3,5
CH2000 Avancerad kurs i tillämpningar för teknik, arbete och hälsa 7,5 hp 7,5
CH2001 Ledarskap och hållbart arbete 7,5 hp 7,5