Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, teknisk mekanik (TTEMM), Utbildningsplan för kull HT2016

Gemensamma kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Kurskraven för de tre spåren finns beskrivna nedan. Notera speciellt att för alla spar måste minst en av de rekommenderade kurserna i årskurs 1 eller 2 läsas.

Spår Fluidmekanik

Obligatoriska kurser + rekommenderade kurser + villkorligt valfria kurser ska uppgå till minst 70 hp.

Spår Hållfasthetsteknik

Obligatoriska kurser + minst en av de rekommenderade kurserna enligt ovan.

Spår Ljud och vibrationer

Obligatoriska kurser + rekommenderade kurser + villkorligt valfria kurser ska uppgå till minst 70 hp.

Studenter som läst SG1215 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Kurskraven för de tre spåren finns beskrivna nedan. Notera speciellt att för alla spar måste minst en av de rekommenderade kurserna i årskurs 1 eller 2 läsas.

Spår Fluidmekanik

Obligatoriska kurser + rekommenderade kurser + villkorligt valfria kurser ska uppgå till minst 70 hp.

Spår Hållfasthetsteknik

Obligatoriska kurser + minst en av de rekommenderade kurserna enligt ovan.

Spår Ljud och vibrationer

Obligatoriska kurser + rekommenderade kurser + villkorligt valfria kurser ska uppgå till minst 70 hp.

Studenter som läst SG1215 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

Spår, fluidmekanik (TEMA)

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

*SG1220 och SG1215 räknas som baskurser. För de som inte läst motsvarande ska en läsas.

Studenter som läst SG1215 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Spår, hållfasthetsteknik (TEMB)

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 eller 2 ska läsas.

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 eller 2 ska läsas.

Studenter som läst SG1215 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

SG1220 läses ej av den som redan läst grundkurs i strömningsmekanik.

Spår, ljud och vibrationer (TEMC)

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

*SD1116, SD1120, SD2111 och SD2125 räknas som baskurser. För de som inte läst motsvarande ska en läsas.

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst en av de rekommenderade kurserna i åk 1 och 2 ska läsas.