Spår, fluidmekanik (TEMA)

Mekanik för fasta ämnen, vätskor och gaser är grundläggande områden inom klassisk fysik och spelar en central roll i utformningen och analysen i nästan varje gren av ingenjörsvetenskapen. Detta förstärks idag då ännu större områden omfattas av ämnet. Till exempel: kemi och materialvetenskap i kombination med strömningsmekanik leder till en djupare förståelse av olika fysikaliska fenomen och kan även leda till nya tekniska innovationer. Kurserna i strömningsmekanik, turbulens och kompressibel strömning, strömningsmekaniska beräkningar ger en stabil plattform för att lösa komplexa strömningsmekaniska problem inom industri eller inför forskning mot en doktorsexamen. Fluid-fysik och tillämpad strömningsmekanik-laboratoriet är en del av Institutionen för mekanik där både experimentella och beräkningsprojekt av olika vätskedynamiska system genomförs. Linné Flow Centre är en enastående miljö för grundforskning inom strömningsmekanik och omfattar Institutionen för mekanik, Marcus Wallenberglaboratoriet (MWL) och Numerisk analys Group. 

Spår, hållfasthetsteknik (TEMB)

Hållfasthetslära behandlar det mekaniska beteendet hos material och strukturer. Som en disciplin, omfattar hållfasthetslära materialvetenskap och tillämpad mekanik. Spåret Hållfasthetsteknik erbjuder ett rikt pedagogiskt utbud av kurser som består av grundläggande och avancerade kurser med både industri- och forskningsinriktning.

Utbildningen och forskningen vid institutionen för hållfasthetslära omfattar beräknings-, fraktur-, komposit-, kontakt-, material-, bio- och pappersmekanik samt tillförlitlighets- och utmattningslära. Efter examen kan du arbeta som en stressanalytiker, testa teknik, CAD designer, konsult eller fortsätta mot en doktorsgrad. Oavsett vilken riktning du föredrar, kommer du att ta viktig del i beslutsfattandet på din framtida arbetsplats.

Fakultetens personal är aktiva forskare som ständigt samarbetar med de bästa inom svensk och internationell industri samt universitet och som arbetar i vetenskapens framkant. Det primära målet med den forskning som bedrivs vid institutionen är att utveckla metoder för tillförlitlig design av strukturer, materialsystem och processer. Vi arbetar med ett brett utbud av material från stål och sten till avancerade kompositer och human vävnad.

Spår, ljud och vibrationer (TEMC)

Buller och vibrationer är viktiga frågor i det moderna samhället. Tillämpningar av teknisk akustik täcker ett mycket brett fält, från tillämpad matematik och mekanik till mätteknik samt signalbehandling ner till motorer, transport och byggteknik. Marcus Wallenberglaboratoriet för ljud och vibrationsforskning (MWL) är en del av Institutionen för Farkost och flyg och är det största universitetscentret i norra Europa inom ljud- och vibrationsforskning. Spåret i Ljud och vibrationer inför akustik som en integrerad del av tekniken med särskild betydelse för mekanik, fluiddynamik och hållfasthetslära. Innehållet i kurserna täcker ett brett område inom ljud och vibrationskontroll. Inkluderat är grundläggande principer för ljud och vibrationer, överföring och minskning av komplexa strukturer, med koppling mellan vibrerande strukturer och omgivande medier, såsom gaser och vätskor.