Senast ändrad: 2020-10-15
Godkänd: 2020-10-15

Teknisk mekanik är ett tvåårigt (120 högskolepoäng/ hp) masterprogram på avancerad nivå och börjar i slutet av augusti varje år. Programmet består av tre tvååriga spår: Strömningsmekanik, Hållfasthetslära samt Ljud och vibrationer. Undervisningsspråket är engelska