Årskurs 2

Masterprogram, teknisk fysik (TTFYM), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med spåransvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp 4,5
SH2007 Research Methodology in Physics 3,0 hp 3,0

Inriktningar


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SI2410 Kvantfältteori 7,5 hp 7,5
SI2550 Membran och mjuka material 7,5 hp 7,5
SI2350 Seminariekurs i teoretisk fysik 7,5 hp 4,0 3,5
SI2600 Kondenserade materiens teori 7,5 hp 7,5

Av de villkorligt valfria kurserna i åk 1+2 ska minst 25 hp läsas.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SH2204 Astropartikelfysik 7,5 hp 7,5
SH2306 Experimentell teknik för kärn- och partikelfysik 8,0 hp 4,0 4,0
SH2403 Astrofysik, fortsättningskurs 6,0 hp 6,0