Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, teoretisk fysik (TFYA)

Kurser (TFYA)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Uppdelningen mellan årskurser är indikativ. Om det fungerar med förkunskaperna är studenterna fria att läse de villkorligt valfria kurserna I valfri årskurs.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med spåransvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SI2510 Statistisk mekanik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 hp 6,0
SI2372 Allmän relativitetsteori 3,0 hp 3,0
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp 7,5
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 7,5 hp 7,5
SI2390 Relativistisk kvantfysik 7,5 hp 5,0 2,5
SI1145 Klassisk teoretisk fysik 6,0 hp 6,0
SI2400 Teoretisk partikelfysik 7,5 hp 7,5
SI2540 Komplexa system 7,5 hp 7,5

Spår, subatomär och astrofysik (TFYB)

Kurser (TFYB)

Av de villkorligt valfria kurserna i åk 1+2 ska minst 25 hp läsas.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med spåransvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SH2103 Subatomär fysik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SH2203 Experimentell partikelfysik 7,5 hp 7,5
SH2302 Kärnfysik 8,0 hp 8,0
SH2310 Strålningsdetektorer och medicinska bildgivande system 7,5 hp 3,5 4,0
SI2390 Relativistisk kvantfysik 7,5 hp 5,0 2,5
SH2011 Teoretisk kärnfysik 6,0 hp 6,0
SI2400 Teoretisk partikelfysik 7,5 hp 7,5
SH2500 Atom- och molekylfysik Starkt rekommenderad 6,0 hp
SI2371 Speciell relativitetsteori Starkt rekommenderad 6,0 hp

Spår, optisk fysik (TFYC)

Kurser (TFYC)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas.Kurserna kan läsas i valfri årskurs om förkunskaperna uppfylls (se kursplan).

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med spåransvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2300 Optisk fysik 6,0 hp 6,0
SK2411 Laserfysik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 hp
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 hp 3,0
SK2310 Tillämpad elektromagnetism 6,0 hp 6,0
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 12,0 hp 12,0
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 hp 6,0
SK2800 Laserspektroskopi 8,0 hp 8,0
SK2350 Optisk mätteknik 6,0 hp 6,0
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 6,0 hp 6,0
SK2340 Fourieroptik 6,0 hp 6,0
SK2540 Ultraljudsfysik och tillämpningar 6,0 hp 6,0
SK2330 Optisk design 6,0 hp

Spår, nanofysik (TFYD)

Kurser (TFYD)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Kurserna kan läsas i valfri årskurs om förkunskaperna uppfylls (se kursplan).

Det finns en villkorligt valfri kurs, FK7018 Nanoteknologi, som kan läsas på Stockholms universitet V12. Dessutom kan FK7019 Supraledning, 7,5 hp, läsas som villkorligt valfri kurs på Stockholms universitet (som alt. till IM2661).

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med spåransvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2700 Mesoskopisk fysik 8,0 hp 8,0
SK2710 Spinnelektronik 8,0 hp 8,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IM2660 Fasta tillståndets fysik 7,5 hp 7,5
SI2510 Statistisk mekanik 7,5 hp 7,5
SK2740 Introduktion till svepprob-mikroskopi 6,0 hp 6,0
IM2661 Supraledning och tillämpningar 6,0 hp 6,0
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp 7,5
SI2600 Kondenserade materiens teori 7,5 hp 7,5
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 12,0 hp 12,0
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs Starkt rekommenderad 7,5 hp

Spår, biomedicinsk fysik (TFYE)

Kurser (TFYE)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas.Kurserna kan läsas i valfri årskurs om förkunskaperna uppfylls (se kursplan).

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med spåransvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp 4,0 4,0
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp 6,0
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 hp 6,0
SI2700 Proteinfysik 7,5 hp 7,5
SK2510 Den biologiska cellens fysik I 8,0 hp 8,0
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 6,0 hp 6,0
SH2310 Strålningsdetektorer och medicinska bildgivande system 7,5 hp 3,5 4,0
SK2511 Den biologiska cellens fysik II 6,0 hp 6,0
SK2540 Ultraljudsfysik och tillämpningar 6,0 hp 6,0
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp
SI2550 Membran och mjuka material 7,5 hp
SK2521 Fluorescens-spektroskopi för biomolekylära studier 6,0 hp