Senast ändrad: 2017-08-14
Godkänd: 2017-08-14

Särskilda behörighetsregler gäller för civilingenjörsstudenter vid KTH som ska läsa masterprogrammet som fördjupningsdel i sin civilingenjörsutbildning.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till masterprogrammet har den som har en examen på grundnivå som omfattar minst 180högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs dokumenterat goda kunskaper i engelska, muntligt och skriftligt.

Särskilda behörighetskrav

 Studenterna måste ha en kandidatexamen (eller motsvarande) i fysik eller ett fysikrelaterat ämne, med tillräckligt teoretiskt djup, och goda akademiska resultat. De särskilda behörighetskraven kan anses som ej uppfyllda om betygsgenomssnittet är lägre än 75%.

Dokumenterade kunskaper krävs i matematik (differential och integralkalkyl, linjär algebra, differentialekvationer och transformer, och statistik) och fysik (klassisk och kvantmekanik, elektromagnetism, vågor, geometrisk optik). Fysikkurser motsvarande minst 45 högskolepoäng krävs.

Urvalsprocess

 Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t. ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t. ex. motivationsbrev, referenser, kurser och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75.

KTHs lokala antagningsordning finns i KTHs regelverk. www.kth.se