Senast ändrad: 2017-08-14
Godkänd: 2017-08-14

Syftet med programmet är att ge studenterna matematik- och fysikkunskaper som lämpar sig för avancerat utvecklingsarbete inom industrin, liksom för fortsatta doktorandstudier. Beroende på intresse, kan studenterna välja inriktning inom en rad olika områden.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad masterexamen i teknisk fysik kommer studenten att:

 • ha en bred kunskap inom fysik.
 • kunna analysera problem och föreslå metoder för deras lösning.
 • kunna använda lämpliga approximationer för att förenkla lösningen av ett problem.
 • vara väl förberedd för fortsatta studier mot en doktorsexamen i fysik eller ett fysik-närliggande ämne.

Färdigheter och förmågor

Efter avslutad masterexamen i teknisk fysik kommer studenten att:

 • ha förmåga att tillämpa fysik- och matematikmetoder för att lösa tekniska problem, och att korrekt dokumentera resultat.
 • kunna kommunicera både muntligt och skriftligt om tekniska ämnen.
 • ha erfarenhet av att söka information från olika källor.
 • ha erfarenhet av grupparbete och samverkan inom en grupp.
 • ha förmåga att använda sig av ny information för att utveckla nya färdigheter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad masterexamen i teknisk fysik kommer studenten att:

 • ha en ansvarsfull inställning till användning och missbruk av vetenskap.
 • inse vikten av att ge erkännande till tidigare bidrag och kunskaper inom ett forskningsområde.
 • har ett öppet sinnelag gällande att ta emot goda råd och förslag från olika källor.