Årskurs 1

Masterprogram, teknisk fysik (TTFYM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, teoretisk fysik (TFYA)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Uppdelningen mellan årskurser är indikativ. Om det fungerar med förkunskaperna är studenterna fria att läse de villkorligt valfria kurserna I valfri årskurs.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med spåransvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 7,5
SI2510 Statistisk mekanik 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 7,5
SI1336 Simulering och modellering 6,0 6,0
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 6,0
SI2372 Allmän relativitetsteori 3,0 3,0
SI2390 Relativistisk kvantfysik 60244 7,5 7,5
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 60246 7,5 7,5
SI2720 Biofysik 60332 7,5 7,5
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 60240 3,0 3,0
SI2400 Teoretisk partikelfysik 60245 7,5 7,5
SI2540 Komplexa system 60247 7,5 7,5

Spår, subatomär och astrofysik (TFYB)

Av de villkorligt valfria kurserna i åk 1+2 ska minst 25 hp läsas.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med spåransvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 7,5
SH2103 Subatomär fysik 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SI2371 Speciell relativitetsteori
Starkt rekommenderad
6,0 6,0
SH2203 Experimentell partikelfysik 60214 7,5 7,5
SH2302 Kärnfysik 60215 8,0 8,0
SI2390 Relativistisk kvantfysik 60244 7,5 7,5
SH2011 Teoretisk kärnfysik 60212 6,0 6,0
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 60216 7,5 7,5
SI2400 Teoretisk partikelfysik 60245 7,5 7,5

Spår, optisk fysik (TFYC)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Kurserna kan läsas i valfri årskurs om förkunskaperna uppfylls (se kursplan).

Bland de villkorligt valfria kurserna finns ytterligare en som kan läsas på Stockholms universitet:

FK7037 Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer, 7,5 hp.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med spåransvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Dessutom finns bland de villkorligt valfria kurserna SK2330 Optisk design som inte ges läsåret 17/18.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2300 Optisk fysik 6,0 6,0
SK2411 Laserfysik 60374 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 3,0
SK2758 Fasta tillståndets fysik
Ska ej läsas av den som läst IM2601/SK2750
7,5 7,5
SK2811 Fiberoptisk kommunikation 7,5 7,5
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 3,0 3,0
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 6,0
SK2800 Laserspektroskopi 8,0 8,0
SK2350 Optisk mätteknik 60368 6,0 6,0
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 60372 12,0 12,0
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 60380 6,0 6,0
SK2340 Fourieroptik 60367 6,0 6,0
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 60387 7,5 7,5
SK2900 Kvantfotonik 61059 7,5 7,5

Spår, nanofysik (TFYD)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas.  Kurserna kan läsas i valfri årskurs om förkunskaperna uppfylls (se kursplan).

Bland de villkorligt valfria kurserna finns ytterligare tre som kan läsas på Stockholms universitet: FK7018 Nanoteknologi, 7,5 hp, FK7019 Supraledning, 7,5 hp (som alt. till SK2758) samt FK7037 Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer, 7,5 hp. 

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med spåransvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2700 Mesoskopisk fysik 8,0 8,0
SK2710 Spinnelektronik 60383 8,0 8,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs
Starkt rekommenderad
7,5 7,5
SI2510 Statistisk mekanik 7,5 7,5
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 7,5
SK2758 Fasta tillståndets fysik
Ska ej läsas av den som läst IM2601/SK2750
7,5 7,5
SK2759 Supraledning och tillämpningar 6,0 6,0
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 60246 7,5 7,5
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 60372 12,0 12,0
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 60380 6,0 6,0
SK2762 Ytors fysik och kemi 60392 7,5 7,5
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 60387 7,5 7,5
SK2900 Kvantfotonik 61059 7,5 7,5

Spår, biomedicinsk fysik (TFYE)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Kurserna kan läsas i valfri årskurs om förkunskaperna uppfylls (se kursplan).

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med spåransvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 4,0 4,0
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 6,0
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 7,5
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 6,0
SI2720 Biofysik 60332 7,5 7,5
SK2510 Den biologiska cellens fysik I 60375 8,0 8,0
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 60380 6,0 6,0
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 60216 7,5 7,5
SK2511 Den biologiska cellens fysik II 60377 6,0 6,0
SK2540 Ultraljudsfysik och tillämpningar 60379 6,0 6,0
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 60387 7,5 7,5