Senast ändrad: 2019-05-17
Godkänd: 2019-05-17

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till masterprogrammet har den som har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs dokumenterat goda kunskaper i engelska, muntligt och skriftligt.

Särskilda behörighetskrav

 Studenterna måste ha en kandidatexamen (eller motsvarande) i fysik eller ett fysikrelaterat ämne, med tillräckligt teoretiskt djup, och goda akademiska resultat. Dokumenterade kunskaper krävs i matematik (differential och integralkalkyl, linjär algebra, differentialekvationer och transformer, och statistik) och fysik (klassisk och kvantmekanik, elektromagnetism, vågor, geometrisk optik). Fysikkurser motsvarande minst 45 högskolepoäng krävs.

Urvalsprocess

Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t. ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t. ex. motivationsbrev, referenser, kurser och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75. Avsaknad av programspecifikt sammanfattningsblad i ansökan kan ge ett lägre meritvärde.

Studenter från vissa civilingenjörsprogram på KTH

Särskilda behörighetsregler gäller för civilingenjörsstudenter vid KTH som ska läsa masterprogrammet som fördjupningsdel i sin civilingenjörsutbildning.

KTHs lokala antagningsordning finns i KTHs regelverk. www.kth.se