Gemensamma kurser

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp Avancerad nivå
SH2007 Research Methodology in Physics 3,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med spåransvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Spår, teoretisk fysik (TFYA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
SI2510 Statistisk mekanik 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 3,0 hp Grundnivå
SI1336 Simulering och modellering 6,0 hp Grundnivå
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 hp Avancerad nivå
SI2372 Allmän relativitetsteori 3,0 hp Avancerad nivå
SI2390 Relativistisk kvantfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SI2400 Teoretisk partikelfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 7,5 hp Avancerad nivå
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SI2540 Komplexa system 7,5 hp Avancerad nivå
SI2720 Biofysik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Uppdelningen mellan årskurser är indikativ. Om det fungerar med förkunskaperna är studenterna fria att läse de villkorligt valfria kurserna i valfri årskurs.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Årskurs 2

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SI2410 Kvantfältteori 7,5 hp Avancerad nivå
SI2600 Kondenserade materiens teori 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Spår, subatomär och astrofysik (TFYB)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SH2103 Subatomär fysik 7,5 hp Avancerad nivå
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SH2011 Teoretisk kärnfysik 6,0 hp Avancerad nivå
SH2203 Experimentell partikelfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SH2302 Kärnfysik 8,0 hp Avancerad nivå
SH2306 Experimentell teknik för kärn- och partikelfysik 8,0 hp Avancerad nivå
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 7,5 hp Avancerad nivå
SI2371 Speciell relativitetsteori Starkt rekommenderad 6,0 hp Avancerad nivå
SI2390 Relativistisk kvantfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SI2400 Teoretisk partikelfysik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Av de villkorligt valfria kurserna i åk 1+2 ska minst 25 hp läsas.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Årskurs 2

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SH2204 Astropartikelfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SH2306 Experimentell teknik för kärn- och partikelfysik 8,0 hp Avancerad nivå
SH2403 Astrofysik, fortsättningskurs 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Av de villkorligt valfria kurserna i åk 1+2 ska minst 25 hp läsas.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Spår, optisk fysik (TFYC)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (13,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SK2300 Optisk fysik 6,0 hp Avancerad nivå
SK2411 Laserfysik 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 hp Avancerad nivå
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 hp Avancerad nivå
SK2330 Optisk design 6,0 hp Avancerad nivå
SK2340 Fourieroptik 6,0 hp Avancerad nivå
SK2350 Optisk mätteknik 6,0 hp Avancerad nivå
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 12,0 hp Avancerad nivå
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 hp Avancerad nivå
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 6,0 hp Avancerad nivå
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 hp Avancerad nivå
SK2758 Fasta tillståndets fysik 7,5 hp Avancerad nivå
SK2800 Laserspektroskopi 8,0 hp Avancerad nivå
SK2811 Fiberoptisk kommunikation 7,5 hp Avancerad nivå
SK2900 Kvantfotonik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Kurserna kan läsas i valfri årskurs om förkunskaperna uppfylls (se kursplan).

Bland de villkorligt valfria kurserna finns ytterligare en som kan läsas på Stockholms universitet:

FK7037 Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer, 7,5 hp.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Årskurs 2

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 hp Avancerad nivå
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 hp Avancerad nivå
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 hp Avancerad nivå
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 hp Avancerad nivå
SK2800 Laserspektroskopi 8,0 hp Avancerad nivå
SK2811 Fiberoptisk kommunikation 7,5 hp Avancerad nivå
SK2902 Växelverkan ljus-materia 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Spår, nanofysik (TFYD)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (16,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SK2700 Mesoskopisk fysik 8,0 hp Avancerad nivå
SK2710 Spinnelektronik 8,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs Starkt rekommenderad 7,5 hp Avancerad nivå
SI2510 Statistisk mekanik 7,5 hp Avancerad nivå
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 7,5 hp Avancerad nivå
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 12,0 hp Avancerad nivå
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 6,0 hp Avancerad nivå
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 hp Avancerad nivå
SK2758 Fasta tillståndets fysik 7,5 hp Avancerad nivå
SK2759 Supraledning och tillämpningar 6,0 hp Avancerad nivå
SK2900 Kvantfotonik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas.  Kurserna kan läsas i valfri årskurs om förkunskaperna uppfylls (se kursplan).

Bland de villkorligt valfria kurserna finns ytterligare tre som kan läsas på Stockholms universitet: FK7018 Nanoteknologi, 7,5 hp, FK7019 Supraledning, 7,5 hp (som alt. till SK2758) samt FK7037 Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer, 7,5 hp. 

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Årskurs 2

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
SI2510 Statistisk mekanik 7,5 hp Avancerad nivå
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SI2600 Kondenserade materiens teori 7,5 hp Avancerad nivå
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 hp Avancerad nivå
SK2759 Supraledning och tillämpningar 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Spår, biomedicinsk fysik (TFYE)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (20,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp Avancerad nivå
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
HL2010 Ultraljud 6,0 hp Avancerad nivå
SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 7,5 hp Avancerad nivå
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SI2720 Biofysik 7,5 hp Avancerad nivå
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 hp Avancerad nivå
SK2512 Cellulär biofysik 10,0 hp Avancerad nivå
SK2513 Cellodling: teori och praktik 4,0 hp Avancerad nivå
SK2550 Röntgenfysik och tillämpningar 6,0 hp Avancerad nivå
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 25 hp läsas. Kurserna kan läsas i valfri årskurs om förkunskaperna uppfylls (se kursplan).

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Studenter som kommer till det biomedicinska spåret TFYE med en bakgrund i medicinskt teknik från CMEDT ska inte läsa den obligatoriska kursen SK2531 Biomedicin för ingenjörer, 12 hp. Istället ska de efter samråd med programansvarig, läsa två andra fysikkurser motsvarande ca 12 hp.

Årskurs 2

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SK2711 Miljöfysik 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 hp Avancerad nivå
SK2513 Cellodling: teori och praktik 4,0 hp Avancerad nivå
SK2521 Fluorescens-spektroskopi för biomolekylära studier 6,0 hp Avancerad nivå
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.