Årskurs 2

Masterprogram, teknisk fysik (TTFYM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med spåransvarig välja andra, icke-listade, kurser.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 50413 4,5 hp 4,5
SH2007 Research Methodology in Physics 51115 3,0 hp 3,0

Inriktningar

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SI2410 Kvantfältteori 51243 7,5 hp 7,5
SI2600 Kondenserade materiens teori 51244 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2711 Miljöfysik 51304 6,0 hp 6,0

Av de villkorligt valfria kurserna i åk 1+2 ska minst 25 hp läsas.

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SH2204 Astropartikelfysik 51117 7,5 hp 7,5
SH2306 Experimentell teknik för kärn- och partikelfysik 51119 8,0 hp 4,0 4,0
SH2403 Astrofysik, fortsättningskurs 51120 6,0 hp 6,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2711 Miljöfysik 51304 6,0 hp 6,0

I samråd med spåransvarig kan studenten välja lämpliga kurser ur hela det listade kursutbudet för samtliga spår. Dessutom finns möjligheten att i samråd med programansvarig välja andra, icke-listade, kurser.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SI2530 Beräkningsfysik 51292 7,5 hp 7,5
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 51318 7,5 hp 7,5
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 50400 6,0 hp 6,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 51324 6,0 hp 6,0
SK2711 Miljöfysik 51304 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 51318 7,5 hp 7,5
SK2811 Fiberoptisk kommunikation 50467 7,5 hp 7,5
SK2320 Optisk problemlösning 51305 6,0 hp 3,0 3,0
SK2500 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 50400 6,0 hp 6,0
SK2800 Laserspektroskopi 51111 8,0 hp 8,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2711 Miljöfysik 51304 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 51318 7,5 hp 7,5
SK2905 Supraledning och andra kvantvätskor 51340 7,5 hp 7,5
SK2906 Kvantkretsar 51341 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2711 Miljöfysik 51304 6,0 hp 6,0