Senast ändrad: 2020-09-10
Godkänd: 2020-09-14

Programmet, som omfattar 2 års studier motsvarande 120 högskolepoäng, ger en bred grund i fysik för alla studenter. Utbildningen är på avancerad nivå. Studenterna kan välja inriktningar mot Biomedicinsk fysik, Kvantteknologi, Optisk och fotonik, Subatomär och astrofysik och Teoretisk fysik.

Undervisningsspråket är engelska.