Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, transport och geoinformatik (TTGTM), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2018-06-19
Godkänd: 2018-06-19

Utbildningen omfattar två år; tre terminer med kurser (90 högskolepoäng) och en termin (30högskolepoäng) med examensarbete. Utbildningen är på avancerad nivå. Undervisningsspråket är engelska.