Årskurs 1

Masterprogram, transport och geoinformatik (TTGTM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AG2412 Geovisualisation
Rekommenderade till samtliga programstudenter
50767 7,5 7,5
AH2170 Transport Data collection and Analysis
Rekommenderade till samtliga programstudenter
50359 7,5 7,5
AG2411 GIS Architecture and Algorithms 51032 7,5 7,5
AG2926 Kartprojektioner och referenssystem 50657 7,5 7,5
AH2171 Traffic Engineering and Management
Avrådes till studenter som har läst grundkursen AH1021
50360 7,5 7,5
AH2307 Urban modellering och beslutsstöd
Rekommenderade till samtliga programstudenter, eller ersätt med en kurs utanför programmet
50033 7,5 7,5
AG2413 Digital bildbehandling och tillämpningar 60802 7,5 7,5
AG2414 Rumslig analys
Rekommenderade till samtliga programstudenter, eller ersätt med en kurs utanför programmet
60800 7,5 7,5
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs 61046 7,5 7,5
AH2301 Transportpolicy och utvärdering 60783 7,5 7,5
AG2425 Rumsliga databaser 60795 7,5 7,5
AH2173 Planering och analys av kollektivtrafiksystem 61661 7,5 7,5
AH2303 Transporter och hållbar utveckling 60787 7,5 7,5
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 60503 7,5 7,5