Senast ändrad: 2019-03-31
Godkänd: 2019-05-22

Utbildningen omfattar två år; tre terminer med kurser (90 högskolepoäng) och en termin (30högskolepoäng) med examensarbete. Utbildningen är på avancerad nivå. Undervisningsspråket är engelska.