Senast ändrad: 2008-03-18
Godkänd: 2008-03-18

För behörighet fordras Högskoleingenjörs- eller kandidatexamen om minst 180 hp inom Maskinteknik eller motsvarande. Hänvisning till KTHs antagningsordning (KTH-handboken)