Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HM2000 Logistikens rättsliga omvärld 7,5 hp Avancerad nivå
HM2007 Ledarskap och organisation 7,5 hp Avancerad nivå
HM201X Examensarbete inom tillämpad logistik, avancerad nivå 15,0 hp Avancerad nivå
ML2111 Distributionssystem 7,5 hp Avancerad nivå
ML2112 Produktionslogistik 7,5 hp Avancerad nivå
ML2113 Styrning av försörjningskedjor 7,5 hp Avancerad nivå
ML2114 Logistikutveckling 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.