Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2013

Spår, beräkningsmatematik (COMA)

Spår, finansiell matematik (FMIA)

Spår, matematisk statistik (MASA)

Spår, optimeringslära och systemteknik (OPSA)