Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Minst en av de villkorligt valfria kurserna i årskurs 1 och 2 ska läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp 3,0 4,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5 hp 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2440 Bioinformatik och biostatistik 7,0 hp 7,0
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp 7,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp 6,0 3,0
SD2611 Aerodynamisk utformning av flygplan 9,0 hp 4,0 5,0
SF2566 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik 6,0 hp 3,0 3,0
SF2567 Projektkurs i beräkningsteknik 7,5 hp 3,7 3,8
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp 7,5
BB2300 Beräkningskemi 7,5 hp 7,5
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SF2970 Martingaler och stokastiska integraler 6,0 hp 6,0
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp 7,5
SF2950 Tillämpad matematisk statistik 7,5 hp 7,5
SF2972 Spelteori 7,5 hp 7,5
SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5
SF2523 Problem inom beräkningsvetenskaper 3,0 hp 1,0 2,0
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp 7,5
SF2852 Optimal styrteori 7,5 hp 7,5
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp 7,5
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 hp 7,5
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 hp 5,0
DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp
SF2522 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer 7,5 hp

Inriktningar

Spår, beräkningsmatematik (COMA)

Kurser (COMA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp 3,7 3,8
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 hp 3,0 4,5

Spår, finansiell matematik (FMIA)

Kurser (FMIA)

Av de villkorligt valfria kurserna ska SF2943 eller SF2950 + SF2975 eller SF2980 läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2950 Tillämpad matematisk statistik 7,5 hp 7,5
SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp 7,5
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp 7,5

Spår, matematisk statistik (MASA)

Kurser (MASA)

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2970 Martingaler och stokastiska integraler 6,0 hp 6,0
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp 7,5
SF2950 Tillämpad matematisk statistik 7,5 hp 7,5
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp 7,5
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 hp 7,5

Spår, optimeringslära och systemteknik (OPSA)

Kurser (OPSA)

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5 hp 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp 7,5
SF2852 Optimal styrteori 7,5 hp 7,5