Behörighet och urval

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2018-04-03
Godkänd: 2018-04-03

Särskilda behörighetsregler gäller för civilingenjörsstudenter vid KTH som ska läsa masterprogrammet som fördjupningsdel i sin civilingenjörsutbildning.

Se KTH:s antagningsordning.

Grundläggande behörighet

För grundläggande behörighet till KTH:s masterprogram gäller:

-Examen på grundnivå som omfattar minst 180högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

-Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Särskilda behörighetskrav

Grundexamen, kandidatexamen eller liknande, med tillräcklig teoretisk djup och goda akademiska resultat. Den sökande ska ha läst minst 45 hp matematik och ha dokumenterade kunskaper i: analys i en och flera variabler, linjär algebra, numerisk analys, differentialekvationer och transformer, matematisk statistik samt grundläggande kunskaper i programmering med ett högnivåspråk.

Urvalsprocess

Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat, betyg i kurser relevanta för programmet (matematik i vid bemärkelse), motivation för studierna (t.ex. motivationsbrev, referenser). Meritvärderingen görs i skala 1-75. Avsaknad av programsspecifikt sammanfattningsblad i ansökan kan ge ett lägre meritvärde.

KTHs lokala antagningsordning finns i KTHs regelverk. www.kth.se