Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2017

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 Avancerad nivå
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
BB2280 Molekylär modellering 7,5 Avancerad nivå
BB2300 Beräkningskemi 7,5 Avancerad nivå
BB2441 Bioinformatik 7,5 Avancerad nivå
DD2257 Visualisering 7,5 Avancerad nivå
DD2358 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 Avancerad nivå
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 Avancerad nivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 Avancerad nivå
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 Avancerad nivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 Grundnivå
SF2522 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer 7,5 Avancerad nivå
SF2523 Problem inom beräkningsvetenskaper 3,0 Avancerad nivå
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 7,5 Avancerad nivå
SF2566 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik 6,0 Avancerad nivå
SF2567 Projektkurs i beräkningsteknik 7,5 Avancerad nivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 Avancerad nivå
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 Avancerad nivå
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 Avancerad nivå
SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 Avancerad nivå
SF2930 Regressionsanalys 7,5 Avancerad nivå
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 Avancerad nivå
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 Avancerad nivå
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 Avancerad nivå
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 Avancerad nivå
SF2956 Topologisk dataanalys 7,5 Avancerad nivå
SF2957 Statistisk maskininlärning 7,5 Avancerad nivå
SF2971 Martingaler och stokastiska integraler 7,5 Avancerad nivå
SF2972 Spelteori 7,5 Avancerad nivå
SF2975 Finansiella derivat 7,5 Avancerad nivå
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 Avancerad nivå
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 Avancerad nivå
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 Avancerad nivå
SF2863 Systemteknik 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kursen/kurserna kan läsas antingen i årskurs 1 eller 2.

Notera att på grund av överlapp kan man inte välja både SF2935 och DD2421.

Årskurs 2

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
BB2280 Molekylär modellering 7,5 Avancerad nivå
BB2300 Beräkningskemi 7,5 Avancerad nivå
BB2441 Bioinformatik 7,5 Avancerad nivå
DD2358 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 Avancerad nivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 Avancerad nivå
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 Avancerad nivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 Grundnivå
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 7,5 Avancerad nivå
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 Avancerad nivå
SF2852 Optimal styrteori 7,5 Avancerad nivå
SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 Avancerad nivå
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 Avancerad nivå
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 Avancerad nivå
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 Avancerad nivå
SF2863 Systemteknik 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kursen/kurserna kan läsas antingen i årskurs 1 eller 2.

Notera att på grund av överlapp kan man inte välja både SF2935 och DD2421.

Årskurs 3

Spår, beräkningsmatematik (COMA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 Avancerad nivå
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 7,5 Avancerad nivå
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 Avancerad nivå

Spår, finansiell matematik (FMIA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2930 Regressionsanalys 7,5 Avancerad nivå
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst en villkorligt valfri kurs ur varje årskurs ska läsas, dvs SF2943 eller SF2930 samt SF2975 eller SF2980.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2975 Finansiella derivat 7,5 Avancerad nivå
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst en villkorligt valfri kurs ur varje årskurs ska läsas, dvs SF2943 eller SF2930 samt SF2975 eller SF2980.

Spår, optimeringslära och systemteknik (OPSA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 Avancerad nivå
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 Avancerad nivå
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 Avancerad nivå
SF2863 Systemteknik 7,5 Avancerad nivå
SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas utöver den av SF2812, SF2832 och SF2863 som redan valts bland de villkorligt valfria kurserna i basblocket.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 Avancerad nivå
SF2852 Optimal styrteori 7,5 Avancerad nivå
SF2863 Systemteknik 7,5 Avancerad nivå
SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas utöver den av SF2812, SF2832 och SF2863 som redan valts bland de villkorligt valfria kurserna i basblocket.

Årskurs 3

Spår, statistisk inlärning och dataanalys (SIDA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2930 Regressionsanalys 7,5 Avancerad nivå
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 Avancerad nivå
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Spåret ersätter det gamla i matematisk statistik från kull H17.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF2956 Topologisk dataanalys 7,5 Avancerad nivå
SF2957 Statistisk maskininlärning 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst en villkorligt valfri kurs ska läsas.

Årskurs 3