Årskurs 2

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Minst en av de villkorligt valfria kurserna i årskurs 1 och 2 ska läsas.

Listan på rekommenderade kurs bygger på tänkta behov i kommande arbetsliv.

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 7,5 hp

Minst tre av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Minst en av SF2521 och SF2561 ska läsas.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 hp
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 7,5 hp
SF2567 Projektkurs i beräkningsteknik 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 hp

Minst två villkorligt valfria kurser ska läsas i års 1 eller 2, dvs obligatoriska kurser + villkorligt valfria kurser = 30 hp.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2956 Topologisk dataanalys 7,5 hp
SF2957 Statistisk maskininlärning 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp

Minst en villkorligt valfri kurs ur varje årskurs ska läsas, dvs SF2943 eller SF2930 samt SF2975 eller SF2980.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp

Minst 3 villkorligt valfria kurser ska läsas utöver den av SF2812, SF2832 och SF2863 som redan valts bland de vvk i basblocket.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2866 Tillämpad systemteknik 51053 7,5 hp
SF2832 Matematisk systemteori 50346 7,5 hp
SF2863 Systemteknik 50347 7,5 hp
SF2852 Optimal styrteori 7,5 hp