Behörighet och urval

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2020-03-09
Godkänd: 2020-03-09

Särskilda behörighetsregler gäller för civilingenjörsstudenter vid KTH som ska läsa masterprogrammet som fördjupningsdel i sin civilingenjörsutbildning. Se KTH:s antagningsordning.

Grundläggande behörighet

För grundläggande behörighet till KTH:s masterprogram gäller:

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
  • Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Läs mer om behörighet i KTHs antagningsordning: www.kth.se

Särskilda behörighetskrav

Grundexamen, kandidatexamen eller liknande, med tillräckligt teoretisk djup. Den sökande ska ha läst minst 45 hp matematik och ha dokumenterade kunskaper i: analys i en och flera variabler, linjär algebra, numerisk analys, ordinära och partiella differentialekvationer och integraltransformer, matematisk statistik samt grundläggande kunskaper i programmering med ett högnivåspråk.

Urvalsprocess

Urvalsprocessen är baserad på en övergripande bedömning av följande kriterier: universitet, studieresultat, betyg i kurser relevanta för programmet (matematik i vid bemärkelse), motivation för studierna (t.ex. motivationsbrev, referenser). Meritvärderingen görs i skalan 1-75.

KTH:s lokala antagningsordning finns i KTH:s regelverk. www.kth.se