Årskurs 1

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 hp

Minst två villkorligt valfria kurser ska läsas i års 1 eller 2, dvs obligatoriska kurser + villkorligt valfria kurser = 30 hp.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp
SF2525 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer och maskininlärning 7,5 hp
SF2526 Numeriska algoritmer för vetenskapliga problem med stora datamängder 7,5 hp
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 hp
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp

Minst en villkorligt valfri kurs ur varje årskurs ska läsas, dvs SF2930, SF2943 eller SF2971 samt SF2975 eller SF2980.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp
SF2971 Martingaler och stokastiska integraler
Förkunskapskrav till SF2975
7,5 hp

Minst 3 villkorligt valfria kurser ska läsas utöver den av SF2812, SF2832 och SF2863 som redan valts bland de vvk i basblocket.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp
SF2863 Systemteknik 7,5 hp
SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 hp