Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Villkorligt valfria kurser ska väljas en av följande;

P2 -  ME2053 eller ME2092 eller ME2094

P2 -  AH2174 eller AH2102 eller AG2116 eller AG2144 

P3-P4 -  AH203X eller AH222X

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG2302 Sommarskola i urban mobilitet 52219 3,0 hp 3,0
AK2038 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (samhällsvetenskap) Ersätter AH2178 50073 7,5 hp 7,5
ME2752 Utmaningsdrivet projekt i urban mobilitet, del 2 52221 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG2116 City Networks in Regional Contexts 50289 7,5 hp 7,5
AG2144 Hållbar urban mobilitet 51534 7,5 hp 7,5
AH2102 Logistik och transport 51570 7,5 hp 7,5
AH2174 Trafiksimulering, modellering och applikationer 50448 7,5 hp 7,5
ME2053 Logistik & Supply Chain Management 51448 6,0 hp 6,0
ME2092 Ledarskap för teknologisk innovation och kreativitet 51004 6,0 hp 6,0
ME2094 Internetmarknadsföring 50975 7,5 hp 7,5
AH203X Examensarbete inom Transportvetenskap, avancerad nivå 61282 30,0 hp 15,0 15,0
AH222X Examensarbete inom systemanalys och ekonomi, avancerad nivå 61680 30,0 hp 15,0 15,0