Årskurs 1

Masterprogram, teknisk materialvetenskap (TTMVM), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Minst 30 hp av de villkorligt valfira kursernamåste läsas

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH2039 Processteknik
Obligatoriska för studenter med bakgrund i Materialvetenskap
6,0 hp 6,0
MH2038 Mikro- och nanostrukturer i material
Obligatoriska för studenter utan bakgrund i Materialvetenskap
6,0 hp 3,0 3,0
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
MH2040 Tillämpad termodynamik och kinetik, del 1 6,0 hp 6,0
MH2041 Tillämpad termodynamik och kinetik, del 2 6,0 hp 6,0
MH2042 Verktygslåda för simulering och modellering 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD2260 Korrosion och ytskydd, allmän kurs 6,0 hp 6,0
MH2045 Energi- och materialhållbarhet 6,0 hp 3,0 3,0
MH2000 Experimentella metoder 6,0 hp 6,0
MH2252 Gjutningens processteknologi 6,0 hp 6,0
MH2043 Avancerad kurs i Materialdesign 12,0 hp 6,0 6,0
MH2550 Mikromodellering 6,0 hp 6,0

Minst 30 hp av de villkorligt valfira kursernamåste läsas

Kontaktperson Bill Bergman

Minst 30 hp av de villkorligt valfira kursernamåste läsas

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH2039 Processteknik
Obligatorisk för studenter med bakgrund i Materislvetenskap
6,0 hp 6,0
MH2038 Mikro- och nanostrukturer i material
Obligatoriska för studenter utan bakgrund i Materialvetenskap
6,0 hp 3,0 3,0
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
MH2040 Tillämpad termodynamik och kinetik, del 1 6,0 hp 6,0
MH2041 Tillämpad termodynamik och kinetik, del 2 6,0 hp 6,0
MH2042 Verktygslåda för simulering och modellering 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD2260 Korrosion och ytskydd, allmän kurs 6,0 hp 6,0
MH2045 Energi- och materialhållbarhet 6,0 hp 3,0 3,0
MH2000 Experimentella metoder 6,0 hp 6,0
MH2252 Gjutningens processteknologi 6,0 hp 6,0
MH2043 Avancerad kurs i Materialdesign 12,0 hp 6,0 6,0
MH2550 Mikromodellering 6,0 hp 6,0