Årskurs 2

Masterprogram, teknisk materialvetenskap (TTMVM), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Examensarbete på avancerad nivå 30 hp ska läsas


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH2281 Metal Forming
30hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas
6,0 hp 6,0
MH2044 Avancerad kurs i Processvetenskap
30hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas
12,0 hp 6,0 6,0
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser
30hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas
6,0 hp 3,0 3,0
MH2504 Industriella metallurgiska processer
30hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas
6,0 hp 3,0 3,0
MH2100 Pulvermetallurgi
30hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas
6,0 hp 6,0
MH2280 Simulering och modellering inom materialens processteknologi
30hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas
6,0 hp 6,0
MH2103 Högpresterande stål och andra legeringar
30hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas
6,0 hp

Examensarbete på avancerad nivå 30 hp ska läsas


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH2281 Metal Forming
30hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas
6,0 hp 6,0
MH2044 Avancerad kurs i Processvetenskap
30hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas
12,0 hp 6,0 6,0
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser
30hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas
6,0 hp 3,0 3,0
MH2504 Industriella metallurgiska processer
30hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas
6,0 hp 3,0 3,0
MH2100 Pulvermetallurgi
30hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas
6,0 hp 6,0
MH2280 Simulering och modellering inom materialens processteknologi
30hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas
6,0 hp 6,0
MH2103 Högpresterande stål och andra legeringar
30hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas
6,0 hp

Examensarbete på avancerad nivå 30 hp ska läsas


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH2281 Metal Forming
30hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas
6,0 hp 6,0
MH2044 Avancerad kurs i Processvetenskap
30hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas
12,0 hp 6,0 6,0
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser
30hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas
6,0 hp 3,0 3,0
MH2504 Industriella metallurgiska processer
30hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas
6,0 hp 3,0 3,0
MH2100 Pulvermetallurgi
30hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas
6,0 hp 6,0
MH2280 Simulering och modellering inom materialens processteknologi
30hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas
6,0 hp 6,0
MH2103 Högpresterande stål och andra legeringar
30hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas
6,0 hp