Behörighet och urval

Masterprogram, teknisk materialvetenskap (TTMVM), Utbildningsplan för kull HT2010

Senast ändrad: 2011-03-10
Godkänd: 2011-03-11

För att vara behörig till masterprogrammet krävs relevant högskoleutbildning omfattande minst 180 hp, 180 hp högskoleingenjörsexamen eller teknisk kandidatexamen inom företrädesvis materialteknik. Motsvarande examen från andra ingenjörsutbildningar, som exempelvis kemiteknik, maskinteknik och teknisk fysik, ger behörighet till masterprogrammet. Engelskkunskaper motsvarande Engelska, kurs B, krävs.

Annan motsvarande teknisk eller naturvetenskaplig utbildning på grundnivå kan även vara behörighetsgivande, förutsatt att relevanta kurser i matematik, kemi, fysik, termodynamik och hållfasthetslära har fullföljts. Andra studier eller arbetslivserfarenhet bedöms utifrån den reella kompetens som åberopas.

Urvalet till programmet baseras på en utvärdering av följande kriterier: universitet/högskola, betyg, kurser relevanta för programmet, personligt brev, arbetslivserfarenhet samt referenser.

I övrigt hänvisas till KTH:s antagningsordning i KTHs regelverk. www.kth.se