Årskurs 2

Masterprogram, teknisk materialvetenskap (TTMVM), Utbildningsplan för kull HT2012

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Obligatoriskt: Examensarbete på avancerad nivå 30 hp

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH2280 Simulering och modellering inom materialens processteknologi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2
6,0 hp 6,0
MH2044 Avancerad kurs i Processvetenskap
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2
12,0 hp 6,0 6,0
MH2045 Energi- och materialhållbarhet
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2
6,0 hp 3,0 3,0
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2
6,0 hp 3,0 3,0
MH2504 Industriella metallurgiska processer
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2
6,0 hp 6,0

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2.

Obligatoriskt: examensarbetet 30 hp på avanceradnivå


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH2280 Simulering och modellering inom materialens processteknologi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2.
6,0 hp 6,0
MH2044 Avancerad kurs i Processvetenskap
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2.
12,0 hp 6,0 6,0
MH2045 Energi- och materialhållbarhet
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2.
6,0 hp 3,0 3,0
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2.
6,0 hp 3,0 3,0
MH2504 Industriella metallurgiska processer
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2.
6,0 hp 6,0

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2.

Obligatoriskt: examensarbetet 30 hp på avanceradnivå

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH2281 Metal Forming 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH2280 Simulering och modellering inom materialens processteknologi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2.
6,0 hp 6,0
MH2045 Energi- och materialhållbarhet
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2.
6,0 hp 3,0 3,0
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2.
6,0 hp 3,0 3,0
MH2504 Industriella metallurgiska processer
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2.
6,0 hp 6,0