Årskurs 1

Masterprogram, teknisk materialvetenskap (TTMVM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
MH2039 Processteknik 6,0 hp 6,0
MH2040 Tillämpad termodynamik och kinetik, del 1 6,0 hp 6,0
MH2041 Tillämpad termodynamik och kinetik, del 2 6,0 hp 6,0
MH2042 Verktygslåda för simulering och modellering 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH2252 Gjutningens processteknologi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2281 Metal Forming
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2100 Pulvermetallurgi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2000 Experimentella metoder
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2048 Avancerad kurs i materialdesign
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.
9,0 hp 3,0 6,0
MH2049 Avancerad kurs i processvetenskap
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.
9,0 hp 5,5 3,5
MH2046 Kvantmetallurgi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2601 Förbränning i industriella processer
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.

En av kurserna MH2040 och MH2041 är obligatorisk och den andra villkorligt valfri.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH2029 Processmetallurgi 6,0 hp 6,0
MH2038 Mikro- och nanostrukturer i material 6,0 hp 6,0
MH2032 Materials mekaniska egenskaper 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH2252 Gjutningens processteknologi
Minst 30 hp måste väljas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2281 Metal Forming
Minst 30 hp måste väljas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2040 Tillämpad termodynamik och kinetik, del 1
En av kurserna MH2040/MH2041 är obligatorisk och den andra villkorligt valfri
6,0 hp 6,0
MH2041 Tillämpad termodynamik och kinetik, del 2
En av kurserna MH2040/MH2041 är obligatorisk och den andra villkorligt valfri
6,0 hp 6,0
MH2100 Pulvermetallurgi
Minst 30 hp måste väljas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2000 Experimentella metoder
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2048 Avancerad kurs i materialdesign
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.
9,0 hp 3,0 6,0
MH2049 Avancerad kurs i processvetenskap
Minst 30 hp måste väljas i åk 1-2.
9,0 hp 5,5 3,5
MH2042 Verktygslåda för simulering och modellering
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2300 Funktionella material
Minst 30 hp måste väljas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2601 Förbränning i industriella processer
Minst 30 hp måste väljas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH2252 Gjutningens processteknologi 6,0 hp 6,0
MH2281 Metal Forming 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp 6,0
MH2042 Verktygslåda för simulering och modellering 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH2039 Processteknik
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2032 Materials mekaniska egenskaper
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2100 Pulvermetallurgi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2000 Experimentella metoder
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2601 Förbränning i industriella processer
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0