Senast ändrad: 2016-11-16
Godkänd: 2016-11-16

För att vara behörig krävs högskoleutbildning omfattande minst 180 hp högskoleingenjörsexamen eller teknisk kandidatexamen inom ämnesområdet Materialteknik.
Annan motsvarande teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning och examen omfattande minst 180 hp på grundnivå inom exempelvis Teknisk kemi, Maskinteknik och Teknisk fysik, kan även vara behörighetsgivande, förutsatt att relevanta kurser i matematik, kemi, fysik, termodynamik, materiallära och hållfasthetslära ingår.

Kunskaper i Engelska motsvarande Engelska B/6 krävs.

Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t. ex. motivationsbrev, referenser, kurser och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75.

I övrigt hänvisas till KTH:s antagningsordning i KTHs regelverk, www.kth.se