Senast ändrad: 2016-11-16
Godkänd: 2016-11-16

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 år heltidsstudier. Utbildningen är på avancerad nivå och sker på engelska.

Läsåret 2016/2017 har utbildningen följande spår som leder till masterexamen.
Spår 1: Industriell materialteknik (Industrial Materials)
Spår 2: Materials design (Materials and Process Design)
Spår 3: Materialens processteknologi (Materials Processing)
(Spår 4: Hållbar materialteknik (Sustainable Materials), förväntas starta hösten 2017)

De kurser som ingår i respektive spår finns i bilaga 1.

Val av spår görs i samband med programstart. Valet påverkas och styrs av studentens förkunskaper och profil på tidigare högskoleutbildning och bestäms i samråd med programansvarig. Ingen platsbegränsning.