Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, teknisk materialvetenskap (TTMVM), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2017-11-15
Godkänd: 2017-12-06

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 år heltidsstudier. Utbildningen är på avancerad nivå och sker på engelska.

Läsåret 2017/2018 har utbildningen följande spår som leder till masterexamen.
Spår 1: Industriell materialteknik (Industrial Materials)
Spår 2: Materials design (Materials and Process Design)
Spår 3: Hållbar materialteknik (Sustainable Materials)

De kurser som ingår i respektive spår finns i bilaga 1.

Val av spår görs i samband med programstart. Valet påverkas och styrs av studentens förkunskaper och profil på tidigare högskoleutbildning och bestäms i samråd med programansvarig. Ingen platsbegränsning.